gototopgototop

Odchody autobusov


    Panel je napojený rádiovým spojením na  počítač dispečingu, z ktorého nepretržite aktualizuje časy odchodov jednotlivých spojov. Ak danom časovom intervale odchádza viacej spojov, údaje sa zobrazujú striedavo na viacerých obrazovkách. Okrem týchto informácií zobrazuje aj aktuálny čas a vonkajšiu teplotu.

Generic Cialis Professional 100 mg

copyright В© 2013 by Libor Gonda