gototopgototop

Informačné panely pre kúpaliská a aquaparky.

LGR electronic, spol. s r.o. vyrába taktiež zobrazovacie panely pre kúpaliská. Medzi tieto panely patria teplomery vzduchu, teplomery vody, cenníkové panely pre vstupné recepcie a textové riadky pre zobrazovanie rôznych informácií pre návštevníkov kúpaliska.

Teplota vody a vzduchu v bazéne

  

Meranie teploty vody je vyčítané z riadiacej jednotky ohrevu bazéna, prípadne príložnými čidlami na potrubí. Panel zobrazuje okrem teplôt aj presný čas, ktorý je snímaný snímačom GPS z družice.


Cenník vstupov

Tento panel slúži na zobrazovanie ceny jednotlivých balíkov služieb. Ceny je možné variabilne meniť podľa dňa v týždni, aktuálneho času, počasia a pod. Všetky funcie je možné zadávať po počítačovej sieti z rôznych miest. Na to slúži obslužný program. Tento umožňuje podľa časovača automaticky meniť ceny, zobrazovať textové informácie na textovom riadku. Textové informácie je možné zobrazovať v rôznych jazykoch okrem slovenského aj anglicky, nemecky, poľsky, rusky. Samozrejme so zobrazením všetkých národných znakov a azbuky.


Textový riadok (svetelné noviny) s hodinami a teplomerom

           

Svetelné noviny slúžia na pútavé zobrazenie informácií na peších zónach miest, na kúpaliskách, v lyžiarskych strediskách a pod. Okrem toho panel dokáže zobrazovať aktuálny čas, prípadne teplotu vzduchu. Panel má vlastnú pamäť na text, ktorá je zálohovaná vnútornou batériou. K panelu dodávame riadiacu elektroniku s LCD displejom, kde sa dá text pripraviť a  následne preniesť do panelu.

Generic Cialis Professional 100 mg

copyright В© 2013 by Libor Gonda